LPF „TAVO SVAJONĖ“ VAIKŲ DIENOS CENTRO PRISTATYMAS

                        LABDAROS IR PARAMOS FONDAS „TAVO SVAJONĖ“

                                         VAIKŲ DIENOS CENTRO PRISTATYMAS

 Labdaros ir paramos fondas „Tavo Svajonė“ – tai nevyriausybinė socialinių paslaugų įstaigą, teikianti socialinės rizikos vaikams ir socialinės rizikos šeimų vaikams bei pačioms šeimoms socialines ir ugdymo paslaugas, psichologinę, dvasinę bei materialinę pagalbą.

Misija

Teikti socialines paslaugas rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms, padedant jiems integruotis į visuomenę.

Vizija

Šiuolaikiškas vaikų laisvalaikio užimtumo centras, teikiantis socialines paslaugas rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms, bei padedantis siekti jų socializacijos.

Svarbiausi Vaikų Dienos Centro tikslai:

 Teikti socialines paslaugas rizikos grupės vaikams ir šeimoms, padedant jiems integruotis į visuomenę.

 • Dirbti socialinį darbą su socialinės rizikos šeima, kad būtų užtikrintos tinkamos sąlygos vaikui augti savo biologinėje šeimoje.
 • Užimti socialinės rizikos vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvės įtakos, narkotinių medžiagų vartojimo.
 • Ugdyti paauglių bendravimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus, savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių organizuojamose veiklose.
 • Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui.
 • Ugdyti jaunimo lyderius iš rizikos grupės šeimų vaikų, kurie taptų savarankiškomis ir tvirtomis asmenybėmis, paremtomis moralinėmis vertybėmis, turėtų autoritetą bendraamžių grupėje, sugebėtų organizuoti renginius, mokėtų vadovauti grupei.

VEIKLOS UGDYMO PROGRAMOS

 1. Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą

 • Keramika
 • Šokiai
 • Dainavimas
 • Drama
 • Rankdarbiai
 • Žaidimų terapijos

2. Socialinis darbas su tėvais

 • Paskaitos, diskusijos
 • Bendri susirinkimai
 • Individualios konsultacijos (soc. darbuotojo, psichologo)
 • Šeimų lankymas namuose
 • Parama – labdara
 • Bendri renginiai (šventės, išvykos)

3. Dailės terapija

 • Dailės terapijos užsiėmimai

4. Socialinių įgūdžių ugdymas

 • Bendravimo (komunikabilumo)
 • Konfliktų sprendimo
 • Bendradarbiavimo
 • Taisyklių laikymosi
 • Maisto ruošimo – sveikos gyvensenos

5. Krikščioniškų vertybių ugdymas

 • Adventiniai, gavėnios susikaupimo vakarai
 • Krikščioniškų švenčių šventimas
 • Paskaitos, diskusijos religinėm temomis
 • Doroviniai užsiėmimai

6. Papildomas mokymas

 • Pamokų ruoša
 • Kompiuterinis raštingumas
 • Užsienio kalbų mokymas

7. Pilietinis ugdymas

 • Pilietinės savimonės ugdymas
 • Pilietinių vertybių ugdymas
 • Užsiėmimai grupėje

 

Teikiamos paslaugos:

 • maitinimo organizavimas;
 • socialinis darbas su šeima;
 • laisvalaikio užimtumas;
 • pamokų ruoša;
 • pedagoginės, socialinės, psichologinės konsultacijos;
 • socialinių įgūdžių ugdymas;
 • jaunimo  lyderių ugdymas;
 • kūrybinis ugdymas;
 • dailės terapija;
 • žaidimų terapija;
 • darbo terapija;
 • krikščioniškų vertybių ugdymas;
 • lytiškumo ugdymas;
 • labdara – parama.

Vaikų užimtumui organizuoti skirtos patalpos:

 • pamokų ruošos kambariai;
 • poilsio kambarys;
 • kompiuterių klasė;
 • vaikų žaidimų kambarys;
 • individualių pokalbių kambarys;
 • renginių salė;
 • tualetai;
 • dušai;
 • virtuvė;
 • valgomasis.

Labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonė“

Direktorius Deividas Judenis